Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA FIMA PLUS KRIPTO MJENJAČNICE

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) uređuju se transakcije korisnika na Platformi koja je u vlasništvu FIMA Plus d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, OIB 32355892870 upisanog u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070104463 (dalje: FIMA).

Upozorenje: Vaša upotreba stranice https://fimaplus.com/ (dalje: Stranica) označava Vaše prihvaćanje i suglasnost s ovim Uvjetima.

1. DEFINICIJE

1.1. Kriptovaluta je digitalno dobro koje se upotrebljava kao sredstvo razmjene koristeći kriptografske algoritme da bi izvršilo financijske transakcije, kontroliralo stvaranje dodatnih jedinica i verificiralo transfer sredstava.

1.2. Razdoblje razmjene je vrijeme za koje je zajamčeno da će tečaj po kojem se vrši razmjena ostati isti.

1.3. Tečaj je stopa po kojoj se razmjenjuju kriptovalute za fiat valute, fiat valute za kriptovalute i kriptovalute za kriptovalute, a vrijedi za razdoblje razmjene. Za svaku transakciju utvrđuje se tečaj.

1.4. Štetni programi označavaju računalne viruse, spyware, scareware, trojanske konje, crve ili druge zlonamjerne programe koji mogu utjecati na Vaše računalo ili drugu opremu.

1.5. Fiat valuta je novac koji izdaje centralna banka neke države ili monetarne unije i predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja.

1.6. Usluga je usluga koju pruža FIMA za razmjenu kriptovalute za fiat valute i obratno te za razmjenu jedne kriptovalute za drugu kriptovalutu prema odredbama i uvjetima ovih Uvjeta.

1.7. Stranica/Platforma/FIMA Exchange odnosi se na internetske stranice i vezane komunikacijske kanale kroz koje FIMA posluje.

2. UGOVOR

2.1. Pristupom ili korištenjem Usluge, ispunjavanjem formulara transakcije i/ili na bilo koji drugi način korištenjem Platforme, sklopili ste s FIMA-om ugovor o poslovnom odnosu u smislu odredbe stavka 1. članka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/2017 i 39/2019) te se obvezujete na poštivanje ovih Uvjeta i svih s njima povezanih sporazuma i politika. Ako se ne slažete s bilo kojim od Uvjeta, nećete moći pristupiti niti koristiti bilo koju Uslugu.

2.2. Svaki put kada pristupite ili upotrebljavate bilo koju Uslugu pristajete na naplatu naknade kako je navedeno u ovim Uvjetima ili na drugi način na stranici. Provedbom transakcije očitujete Vaše razumijevanje, davanje suglasnosti i preuzimanje obveze za naplatu naknade i tečaj razmjene kriptovalute za fiat valute i obratno te za druge kriptovalute.

2.3. FIMA pridržava pravo izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenih Uvjeta na Stranici. Izmjene stupaju na snagu u trenutku objave. Ako nastavite pristupati ili upotrebljavati Stranicu ili Usluge nakon što objavimo izmijenjene Uvjete, prihvaćate da ste vezani istima. U slučaju da se ne slažete s izmijenjenim Uvjetima, morate otkazati Vašu FIMA transakciju i prestati koristiti Stranicu i njene Usluge. Važeća verzija ovih Uvjeta dostupna je na web-adresi https//fimaplus.com/.

2.4. Nadalje slažete se da možemo (a) mijenjati ili prekinuti bilo koji dio Usluga i (b) obustaviti ili ukinuti Vaš pristup Uslugama u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Slažete se da nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu i/ili otkazivanje Usluga, ili obustavu ili prestanak Vašeg pristupa Uslugama, osim u mjeri u kojoj je drugačije izričito navedeno.

2.5. Pristupom ili korištenjem Usluga izjavljujete i jamčite da imate sposobnost i/ili pristanak za zaključivanje ugovora temeljem ovih Uvjeta.

2.6. Korišteni izrazi koji nisu drugačije definirani u kontekstu, definirani su na kraju ovih Uvjeta. Za sve izraze koji nisu definirani ovim Uvjetima smatrat će se mjerodavnim uobičajeno prometno značenje istih u istim ili sličnim transakcijama ili internet žargonu.

3. USLUGA

3.1. Usluge se pružaju u skladu s ovim Uvjetima.

3.2. Na Platformi možete pokrenuti transakciju za razmjenu kriptovalute za fiat valutu, transakciju za razmjenu fiat valute za kriptovalutu ili transakciju za razmjenu kriptovalute za drugu kriptovalutu. Prihvaćate da je trenutak prijelaza rizika i trenutak neopozivosti trenutak potvrde izvršavanja transakcije od strane korisnika.

3.3. Sve transakcije podliježu provjeri. FIMA pridržava pravo da prihvati ili odbije predloženu transakciju iz bilo kojeg razloga ili bez razloga.

3.3.1. Mehanizam prodajne transakcije (šaljete kriptovalutu, primate fiat valutu)

3.3.1.1. Da biste pokrenuli prodajnu transakciju, morat ćete:

 • zahtijevati prijenos kriptovalute u novčanik FIMA-e sukladno tečaju razmjene
 • odrediti naziv i bankovni račun primatelja na koji treba položiti fiat valutu
 • potvrditi svoju transakciju te unijeti e-mail i podatke iz čl. 4 Uvjeta

3.3.1.2. Nakon što potvrdite transakciju, ne možete ju poništiti. Sve kriptovalute koje je primila FIMA postaju vlasništvo FIMA-e u trenutku primitka istih u novčanik FIMA-e. Sve fiat valute koje je primila FIMA postaju vlasništvo FIMA-e u trenutku primitka istih na bankovni račun FIMA-e.

3.3.1.3. Po primitku određene količine kriptovalute, uplatit ćemo određen iznos fiat valute sukladno tečaju razmjene, umanjen za naknadu, na račun primatelja.

3.3.1.4. Obavijestit ćemo Vas i, ako je primjenjivo, određenog primatelja o uspješnom prijenosu fiat valute na račun primatelja i valjano dovršenoj transakciji.

3.3.2. Mehanizam kupovne transakcije (šaljete fiat valutu, primate kriptovalutu).

3.3.2.1. Da biste pokrenuli kupovnu transakciju, morat ćete:

 • potvrditi tečaj koji vrijedi za razdoblje razmjene u razdoblju od 15 minuta od otvaranja transakcije, a koji će odrediti iznos fiat valute koji će se prenijeti na FIMA-u, kao i iznos kriptovalute koji će se prenijeti na račun kupca
 • odrediti novčanik na koji se kriptovaluta mora pohraniti
 • potvrditi svoju transakciju te unijeti e-mail i podatke iz čl. 4 Uvjeta.

3.3.2.2. Nakon što potvrdite transakciju dobit ćete upute o tome kako poslati fiat valutu FIMA-i. Nakon što izvršite uplatu nećete moći otkazati kupovnu transakciju. Sve primljene fiat valute postaju vlasništvo tvrtke FIMA u trenutku primitka.

3.3.2.3. Po primitku fiat valute uplatit ćemo određenu količinu kriptovalute sukladno tečaju razmjene, umanjenu za primjenjivu naknadu, na određeni novčanik.

3.3.2.4. Obavijestit ćemo Vas o uspješnom prijenosu kriptovalute u novčanik i valjano dovršenoj transakciji.

3.3.3. Mehanizam transakcije razmjene kriptovaluta (šaljete kriptovalutu, primate drugu kriptovalutu).

3.3.3.1. Kako biste pokrenuli transakciju razmjene kriptovaluta, morat ćete:

 • zahtijevati prijenos kriptovalute u novčanik FIMA-e sukladno tečaju razmjene
 • odrediti novčanik na koji se druga kriptovaluta mora pohraniti
 • potvrditi svoju transakciju te unijeti e-mail i podatke iz čl. 5 Uvjeta

3.3.3.2. Nakon što potvrdite transakciju, ne možete ju poništiti. Sve kriptovalute koje je primila FIMA postaju vlasništvo FIMA-e u trenutku primitka istih u novčanik FIMA-e.

3.3.3.3. Po primitku određene količine kriptovalute, uplatit ćemo iznos druge kriptovalute sukladno tečaju razmjene, umanjen za naknadu, na račun primatelja.

3.3.3.4. Obavijestit ćemo Vas o uspješnom prijenosu kriptovalute u novčanik i valjano dovršenoj transakciji.

3.3.4. Radno vrijeme Kripto mjenjačnice je od 9 do 17 sati.

4. RIZICI

4.1. U vezi s transakcijom, pokušat ćemo potvrditi valjanost računa primatelja ili novčanika. Međutim, Vaša je odgovornost osigurati da račun primatelja ili novčanik pripada Vašem namjeravanom primatelju. Ako nismo u mogućnosti dostaviti određenu fiat valutu ili kriptovalutu na određeni račun, transakcija će biti obustavljena, a FIMA neće snositi nikakvu odgovornost za umanjenje vrijednosti fiat valute ili kriptovalute.

4.2. Ukoliko prekinemo transakciju iz bilo kojeg razloga, jedina obveza FIMA-e je izvršiti povrat nominalno jednakog iznosa primljenog po osnovi otkazane transakcije, osim u slučaju kad je došlo do neopozivosti transakcije sukladno ovim Uvjetima.

4.3. Zadržavamo pravo odbiti, obraditi ili otkazati bilo kakvu transakciju na čekanju ako to zahtijeva zakon ili po sudskom nalogu ili po drugom zahtjevu nadležne vlasti.

4.4. FIMA ne može poništiti bilo koju transakciju koju je mreža kriptovalute prenijela i potvrdila.

4.5. Imajte na umu da prijenos kriptovaluta možda neće biti trenutačan. Nakon što pošaljete Vaš zahtjev za prijenos kriptovalute FIMA-i, ili mi dostavljamo naš zahtjev za prijenos kriptovalute u Vaš novčanik, prijenos neće biti potvrđen određeno vrijeme. Prijenos nije dovršen dok je u stanju čekanja. Kriptovalute koje su povezane s transferima koji su u stanju čekanja neće biti uključene u Vaš saldo niti će biti dostupne za provođenje transakcija.

4.6. Rizik od gubitka od držanja kriptovaluta može biti značajan: cijena ili vrijednost kriptovaluta mogu se brzo promijeniti, smanjiti i potencijalno čak i pasti na nulu. Nakon Vaše potvrde transakcije, tijekom transakcijskog razdoblja može doći do promjene tečaja razmjene. FIMA neće biti odgovorna za navedeno, a Vi prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito i neopozivo pristajete da promjene tečaja kriptovaluta, dok je prijenos iste u tijeku nije odgovornost FIMA-e.

4.7. Prijenos fiat valute s bankovnog računa možda neće biti trenutačan. Nakon što Vaša banka primi zahtjev za prijenos fiat valute FIMA-i, prijenos ne će biti potvrđen tijekom određenog vremenskog razdoblja. Prijenos nije dovršen dok je u stanju čekanja. Fiat valute povezane s transferima koji su u statusu čekanja neće biti uključene u Vaš saldo računa niti će biti dostupne za provođenje transakcija.

4.8. Prihvaćate rizik da se transakcija može odgoditi iz bilo kojeg razloga, više sile, nemogućnosti rada kompjuterskog sustava, interneta i sl. te prihvaćate da FIMA nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili postupke koji proizlaze ili su povezani s takvim kašnjenjem.

5. PRIJAVA ZA TRANSAKCIJU

5.1. Da biste koristili bilo koju od Usluga morate unijeti potrebne podatke na Platformu ili ih nama dostaviti izravno putem jednog od ostalih kontakt kanala Platforme.

5.2. Da biste izvršili transakciju, od Vas će se tražiti da unesete neke ili sve podatke:

 • puno ime
 • prebivalište
 • e-mail adresa
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • OIB
 • identifikacija i verifikacija Vašeg novčanika ili računa s kojeg ćete prenijeti kriptovalutu ili fiat valutu
 • kopija osobne iskaznice, putovnice ili drugog državnog identifikacijskog dokumenta
 • izjava o porijeklu novčanih sredstava
 • izjava o političkoj izloženosti
 • izjava o stvarnim vlasnicima
 • djelatnost kojom se bavite
 • svrha najavljene transakcije
 • ime i prezime fizičke osobe – stvarnog vlasnika
 • država prebivališta stvarnog vlasnika
 • dan, mjesec i godina rođenja stvarnog vlasnika
 • državljanstvo stvarnog vlasnika
 • narudžbenica
 • ostale informacije koje možemo s vremena na vrijeme zatražiti

Ako se radi o pravnoj osobi, onda unesite i slijedeće podatke:

 • naziv i pravni oblik
 • sjedište
 • identifikacijski broj
 • ime i prezime fizičke osobe zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravne osobe (dalje: zakonski zastupnik)
 • njezino prebivalište
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • identifikacijski broj
 • država izdavatelj identifikacijske isprave zakonski zastupnik
 • djelatnost pravne osobe
 • svrha najavljene transakcije
 • izjava o porijeklu novčanih sredstava
 • ime i prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika
 • država prebivališta stvarnog vlasnika
 • dan, mjesec i godina rođenja stvarnog vlasnika
 • njegovo državljanstvo
 • je li politički izložena osoba

Svi podaci koje pružate moraju biti potpuni i točni u svim pogledima. Vaša je obveza odmah ažurirati sve nepotpune ili netočne podatke dostavljene FIMA-i. Svi podaci koje pružate podliježu našoj vlastitoj reviziji i potvrdi od strane naših neovisnih suradnika. Ovime nas ovlašćujete da, izravno ili preko trećih strana, (i) obavimo sve upite koje smatramo neophodnima da bismo potvrdili Vaš identitet i/ili dostavljene podatke i (ii) zatražimo i dobijemo bilo koji dio izvješća o Vama, Vašem rejtingu ili slične podatke koji se odnose na Vas te poduzmemo sve što opravdano smatramo potrebnim temeljem rezultata takvih upita i izvješća, uključujući otkazivanje transakcije, a što se neće smatrati krivnjom FIMA-e. Više o navedenome možete pročitati u dokumentu Uvjeti zaštite privatnosti. Svi osobni podaci koje dajete podliježu pohrani u FIMA-i na razdoblje uređeno zakonom (ili neko drugo razdoblje koje FIMA može utvrditi kako bi se uskladila s važećom poslovnom praksom) te se isti arhiviraju uz vođenje evidencije. FIMA-i temeljem prisilnih propisa može biti zabranjeno pružati usluge ili stupiti u vezu s određenim pojedincima i entitetima. U slučaju da smo dužni blokirati imovinu povezanu s Vašom transakcijom u skladu s našim internim aktima ili drugim prisilnim propisima možemo (i) blokirati aktivnost Korisnika, (ii) blokirati i zadržati kriptovalutu ili fiat valutu poslanu k nama na način koji su odredila mjerodavna tijela ili (iii) drugim takvim ili sličnim koracima koji su nam potrebni ostvariti zaštitu FIMA-e ili trećih u dobroj vjeri. FIMA nije odgovorna za bilo kakve gubitke, izravne ili neizravne, koji mogu nastati kao posljedica našeg pridržavanja važećih zakona, smjernica ili upute bilo kojeg regulatornog tijela ili drugog nadležnog državnog tijela ili bilo kojeg dopisa, založnog prava, pristojbe, sudskog naloga i slično ukoliko je isto uređeno važećim propisima ili aktima. Zbog brojnih čimbenika koji su uključeni u našu procjenu transakcije pridržavamo pravo odbiti bilo koji zahtjev za predloženu transakciju ili ograničiti iste iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, a sve po vlastitom nahođenju.

6. SIGURNOST I NEAUTORIZIRANA UPORABA

6.1. Samo Vi možete koristiti svoj identitet i račun za transakcije. Ne možete otkriti Vaše podatke bilo kojoj drugoj osobi.

6.2. Vi ste odgovorni za sve transakcije koje se odvijaju koristeći Vaše podatke.

6.3. Vi ste odgovorni za održavanje odgovarajuće sigurnosti i kontrole svih prijava, zaporki, savjeta, osobnih identifikacijskih brojeva (PIN-ova) ili bilo kojih drugih kodova koje koristite za pristup Uslugama ili pri korištenju Usluge. Svaki gubitak ili ugrožavanje gore navedenih informacija i/ili Vaših osobnih podataka može dovesti do neovlaštene transakcije trećih osoba i gubitka ili krađe bilo koje kriptovalute i/ili fiat valute koja se održava na bilo kojem povezanom računu, a za što FIMA nije odgovorna.

6.4. FIMA je odgovorna za ažuriranje svoje e-mail adrese i drugih kontaktnih podataka kako bismo primili obavijesti ili upozorenja o prethodno navedenom. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak koji možete podnijeti zbog ugrožavanja Vaših osobnih podataka ili nepridržavanja bilo kakvih obavijesti ili upozorenja koje Vam možemo poslati. U slučaju da smatrate da je izvršena neautorizirana transakcija, odmah nas s detaljima o transakciji kontaktirajte na e-mail [email protected]

7. TRANSAKCIJE

7.1. FIMA pridržava pravo utvrđivanja i promjene ograničenja transakcija, po vlastitom nahođenju.

7.2. FIMA će smatrati da je naloženi prijenos ili transakcija dobiveni od ovlaštene osobe, ukoliko su isti napravljeni s Vašeg bankovnog računa ili novčanika. Nismo dužni dobiti pismenu potvrdu o bilo kojoj transakcijskoj uputi. FIMA se neće smatrati odgovornim za neovlaštenu uporabu računa ili novčanika Korisnika.

7.3. Nismo u mogućnosti obustaviti ili izmijeniti bilo koju transakciju iz bilo kojeg razloga, ukoliko je ista provedena.

7.4. U slučaju da Korisnik u svoje ime i za svoj račun vrši uplatu za transakciju unutar Republike Hrvatske to mora učiniti isključivo na naš bankovni račun pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. broj HR0323900011101074850.

8. POREZI

8.1. Transakcijska cijena je oslobođena poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama čl. 40. st. 1, toč. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ali prodaja ili stjecanje kriptovaluta podliježe ostalim primjenjivim pristojbama i porezima sukladno važećim propisima.

8.2. Isključivo je Vaša odgovornost utvrditi hoće li se i do koje mjere bilo koji porez primijeniti na sve transakcije vezane uz vaš primitak ili prijenos kriptovalute i/ili transakcije koje provodite putem Usluga te prikupljati, izvještavati i isplatiti točne iznose poreza odgovarajućim poreznim tijelima. Povijest Vaših transakcija dostupna je na e-mail zahtjev. FIMA nije ovlaštena davati savjete u odnosu na Vaše porezne obaveze te isključuje bilo kakvu odgovornost ukoliko za Vas nastane bilo kakva obaveza s navedene osnove temeljem navoda FIMA-e.

9. PRIVATNOST

9.1. Uvjeti zaštite privatnosti nalaze se na Stranici.

10. KORIŠTENJE STRANICA

10.1. Na zahtjev dajemo ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu, u skladu s ovim Uvjetima, za pristup i korištenje web-stranice i sadržaja, materijala, informacija i funkcionalnosti dostupnih u svezi s njim (zajednički: Sadržaj) isključivo za informativne, transakcijske ili druge odobrene svrhe. Izričito je zabranjena svaka druga upotreba web-lokacije ili Sadržaja. Sva ostala prava na Stranici ili Sadržaju su isključivo pravo FIMA-e. Zadržavamo sva prava na Stranici i Sadržaju te se slažete da ovi Uvjeti ne daju nikakva prava ili licence za Stranicu ili Sadržaj, osim ove eksplicitne, ograničene licence.

10.2. U nastojanju da Vam i dalje pružimo potpunu i preciznu informaciju, informacije se mogu povremeno mijenjati ili ažurirati bez prethodne najave, uključujući bez ograničenja informacije o našim pravilima, proizvodima i Uslugama.

10.3. Web-lokacija s vremena na vrijeme može sadržavati reference ili veze na materijale treće strane (uključujući, bez ograničenja, web-lokacije) koje nisu pod našim utjecajem. Ovakve informacije i veze pružamo Vam kao pogodnost. Takve veze ne smiju se smatrati odobrenjem tih stranica ili bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili informacija koje se nude na takvim stranicama, a takva referenca ne podrazumijeva našu preporuku, odobrenje, povezivanje ili sponzorstvo tog odgovarajućeg vlasništva, proizvoda, usluge ili procesa. Prihvaćate da nismo odgovorni za bilo koji aspekt informacija ili sadržaja koji se nalaze u bilo kojem materijalu treće strane ili na web-stranicama treće strane dostupne ili povezane s ovim stranicama, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, robu ili usluge dostupne na povezanim web-lokacijama.

10.4. FIMA ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili prekide uzrokovane zlonamjernim softverom. Savjetujemo redovito korištenje uglednog i lako dostupnog softvera za screening i prevenciju virusa. Korisnici su svjesni da je usluga e-pošte osjetljiva na sigurnosne (Phishing) napade te bi trebali pažljivo pregledavati iste za koje pretpostavljaju da potječu od FIMA-e.

11. SUSPENZIJA I ISKLJUČIVANJE USLUGA / ZATVARANJE RAČUNA

11.1. FIMA može obustaviti, ograničiti ili ukinuti pružanje Usluga (u cijelosti ili djelomično) i/ili blokirati transakciju i/ili Korisnika bez da Vas obavijesti i bez bilo kakve odgovornosti, pod sljedećim okolnostima:

11.1.1. ako isto zahtijeva važeći sudski nalog, presuda ili rješenje

11.1.2. ako smo svjesni ili imamo razloga vjerovati da se Vaši podaci ili Usluga upotrebljavaju u neovlaštenim, protuzakonitim, neprikladnim ili prijevarnim postupcima ili za kriminalne aktivnosti (ili su za navedeno već prethodno bili korišteni)

11.1.3. ako poduzmete bilo koju radnju koju FIMA smatra zaobilaženjem FIMA-inih kontrola i verifikacija transakcije ili Korisnika

11.1.4. ako ne ispunjavate bilo koji od uvjeta koji se odnose na Usluge, uključujući uvjete iz ovih Uvjeta

11.1.5. ako poduzmete bilo koju djelatnost za koju smatramo da mogu oštetiti ili utjecati na rad ili sigurnost Usluga ili

11.1.6. iz razloga izvan naše kontrole

11.2 U slučaju da tehnički problem uzrokuje greške u sustavu, FIMA može privremeno obustaviti pristup Platformi sve dok se problem ne riješi.

12. VAŠE ODGOVORNOSTI

12.1. Prihvaćate da se pridržavate ovih Uvjeta i upotrebljavate Usluge u skladu s istima i važećim propisima.

12.2. Nadalje izjavljujete da nećete:

12.2.1. kopirati, prenositi, distribuirati, prodavati, preprodavati, licencirati, de-kompilirati, obrnuto inženjerirati, rastavljati, mijenjati, objavljivati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedene radove, izvoditi, prikazivati, ugraditi u drugu web-stranicu ili na drugi način iskoristiti bilo koji dio sadržaja Stranice ili njenog izvedenog djela, u cijelosti ili djelomično, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, osim kako je ovdje izričito navedeno

12.2.2. povezivati prikaz Stranice ili bilo kojeg njezinog dijela na bilo koju web stranicu ili kao dio bilo kojeg drugog djela ili stranice bez prethodnog pisanog dopuštenja FIMA-e

12.2.3. koristiti Usluge ili bilo koji uređaj ili softver na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili ometati korištenje Usluga ili bilo koje druge strane Usluge, uključujući i njihovu sposobnost uključivanja u realnom vremenu kroz Usluge

12.2.4. koristiti bilo koji robot, crawler ili drugi automatski uređaj, postupak ili sredstva za pristup Uslugama u bilo koju svrhu, uključujući praćenje ili kopiranje bilo kojeg materijala na Stranici

12.2.5. uvesti bilo kakav zlonamjerni softver na web-mjesto ili FIMA sustav

12.2.6. pokušati neovlašteno pristupiti, ometati, oštetiti bilo koji dio web sučelja, poslužitelja na kojem je pohranjena web-stranica ili bilo kojeg poslužitelja, računala ili baze podataka povezanih s FIMA sustavom

12.2.7. kršiti ili pomagati bilo kojoj stranci da prekrši bilo koji zakon, statut, pravilnik, regulaciju ili pravilo bilo kojeg javnog tijela i/ili organizacije (na primjer zakona i pravila koji uređuju financijske usluge, kontrolirane tvari, nezakonito kockanje i sl.)

12.2.8. kršiti autorska prava, patente, zaštitne znakove ili prava intelektualnog vlasništva tvrtke FIMA ili bilo koje treće strane

12.2.9. djelovati kao posrednik plaćanja ili agregator ili na drugi način preprodavati bilo koju od Usluga

12.3. Zadržavamo pravo da uvijek pratimo, pregledavamo, zadržavamo i/ili otkrivamo sve informacije potrebne kako bismo zadovoljili sve primjenjive zakone, propise, pravne postupke ili zahtjeve nadležnih tijela.

13. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJA

13.1. Pristajete nadoknaditi štetu FIMA-i, ili s njom povezanim društvima, kao i njezinim ovlaštenim osobama i zaposlenicima, izvođačima radova, zastupnicima, davateljima licence, dobavljačima protiv svih potraživanja po osnovi naknade štete te gubicima, troškovima ili naknadama (uključujući razumne odvjetničke naknade) koji proizlaze iz ili se odnose na bilo koju transakciju, Vašeg kršenja ovih Uvjeta ili Vašeg korištenja Platforme, sadržaja ili Usluga.

14. RAZNO

14.1. Ovi Uvjeti (koji mogu biti izmijenjeni) čine pravno obvezujući ugovor koji obvezuje Vas i Vaše slijednike. Na ove Uvjete i transakcije se primjenjuje hrvatsko pravo, a ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

14.2. Ovaj je ugovor neprenosiv.

14.3. Kašnjenje u ostvarivanju bilo kakvih prava ili pravnih sredstava na temelju ovih Uvjeta, nema učinak odricanja od istog.

14.4. Ako bilo koja arbitražna, sudska ili upravna tijela utvrde da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude ništavna, eventualna ništavnost takve odredbe neće utjecati na ostale odredbe ovih Uvjeta te sve odredbe koje nisu zahvaćene navedenim ostaju u punoj pravnoj snazi i učinku.

14.5. Ovime jamčite da je bilo koja kriptovaluta ili fiat valuta koju upotrebljavate u vezi s Uslugama u Vašem isključivom vlasništvu ili da ste valjano ovlašteni za obavljanje transakcija upotrebom tih kriptovaluta ili fiat valute.

14.6. Stranice, Usluge te cjelokupni sadržaj, značajke i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaz, slike, video i audiozapise te dizajn, odabir i raspored) i sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva u njima, vlasništvo su ili FIMA-e ili njezinih davatelja licence ili drugih davatelja takvog materijala. Vi ste suglasni da nećete ostvarivati nikakva prava na istima. FIMA, logotip FIMA i svi povezani nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani zaštitni su znakovi FIMA-e ili s njom povezanih društava. Te oznake ne smijete upotrebljavati bez prethodnog pisanog dopuštenja FIMA-e. Svi ostali nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na Stranici zaštitni su znakovi njihovih vlasnika.

14.7. Ovi Uvjeti predstavljaju jedini i cjelovit ugovor između Vas i FIMA-e u odnosu na Usluge i Stranicu te nadomještaju sva prethodna i saznanja, ugovore, sporazume, izjave i jamstva, kako pisane tako i usmene, u odnosu na Stranicu i Usluge.

14.8. Sva korespondencija između FIMA-e i vas će biti isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku. FIMA neće odgovarati na bilo kakav upit ili zahtjev koji nije dostavljen na jezicima navedenim u ovom članku.