Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala https://fimaplus.com u vlasništvu tvrtke FIMA PLUS d.o.o.. Korištenjem bilo kojeg dijela portala https://fimaplus.com i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane FIMA PLUS d.o.o. u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada ili je ustupljeno FIMI PLUS d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. FIMA PLUS d.o.o. posjeduje i autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo FIMA PLUS d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama ne smije se upotrebljavati bez odobrenja FIMA PLUS d.o.o..

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Kontrola i sigurnost podataka

Zbog sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice FIMA PLUS d.o.o. koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju FIMA PLUS d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih FIMA PLUS d.o.o. ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar https://fimaplus.com stranica i u određeno vrijeme, FIMA PLUS d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti https://fimaplus.com stranica i FIMA PLUS d.o.o. ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivim materijalima .

Svi naši klijenti mogu u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na fimaplu[email protected].

Slanje poruka elektronskom poštom (e-mailom)

Slanjem poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće utvrditi Vaš identitet može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. FIMA PLUS d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su informativnog karaktera, a FIMA PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na neki link, sa stranica FIMA PLUS d.o.o. to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Informacije

Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije koje FIMA PLUS d.o.o. objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

Informacije na predmetnim internet stranicama se ne smiju shvatiti kao poziv na kupnju ili prodaju, te biti temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. FIMA PLUS d.o.o. ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. FIMA PLUS d.o.o zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na https://fimaplus.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. FIMA PLUS d.o.o. se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. FIMA PLUS d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

Mjerodavno pravo

Pristupom i korištenjem ovih internet stranica prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe web stranica FIMA PLUS d.o.o. ili u vezi s njima isključivo su nadležni Hrvatski sudovi.

FIMA PLUS d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

FIMA PLUS d.o.o. – CJENIK USLUGA

Konverzija kriptovaluta u fiat valute i obrnuto

Provizija Mjenjačnice iznosi 3%, a izračunava se kao razlika u cijeni koju mi nudimo za određene kriptovalute u odnosu na cijene s web-stranice Cryptocompare.com.

Ukoliko Vas zanima kupnja ili prodaja kriptovaluta kojih nema u ponudi na našoj Mjenjačnici, molimo Vas da nas kontaktirate izravno putem live chata na web-stranici FIME Plus, telefonom ili e-mailom.

Limiti:

Minimalni iznos za kupnju – 50 HRK.
Maksimalni iznos za kupnju – bez registracije iznosi 3.000 HRK, s registracijom 20.000 HRK, a za iznose veće od navedenih, kontaktirajte nas izravno putem live chata na  web-stranici FIME Plus, telefonom ili e-mailom.
Minimalni iznos za prodaju – 200 HRK.
Maksimalni iznos za prodaju – bez registracije iznosi 2.000 HRK, s registracijom 10.000 HRK, a za iznose veće od navedenih, kontaktirajte nas izravno putem live chata na  web-stranici FIME Plus, telefonom ili e-mailom.

Ostale informacije možete provjeriti u Često postavljenim pitanjima.

Čuvanje kriptovaluta

Naknada čuvanja iznosi 1,2% godišnje, a obračunava se od ukupne vrijednosti primljene kriptovalute.

Nudimo uslugu čuvanja kriptovaluta putem hardware novčanika Ledger Nano S koji se smatra jednim od najsigurnijih digitalnih novčanika za spremanje kriptovaluta. Klijent potpisuje UGOVOR O ČUVANJU KRIPTOVALUTA na godinu dana s kojim dobiva svoju javnu adresu novčanika kojom može pratiti stanje svog računa u bilo kojem trenutku. U slučaju raskida ugovora prije isteka godine dana, zaračunava se dodatna provizija od 0.5%.

Klijent može kupiti i poslati kriptovalute na svoj novčanik, no nema mogućnost slanja kriptovaluta iz novčanika. FIMA Plus zadržava podatke o računu i sprema ih na sigurno te preuzima svu odgovornost i rizike. Najmanja vrijednost kriptovalute koju klijent može uplatiti prvi put na čuvanje je u protuvrijednosti od pet tisuća kuna na dan primitka, računajući tečaj kriptovalute putem FIMA Plus mjenjačnice.

Prednosti registracije:

  • Kupnja i prodaja većih iznosa kriptovaluta putem Mjenjačnice.
  • ICO Analize – analize aktualnih ICO projekata.
  • Weekly Recap – tjedni sažetak najbitnijih novosti na kriptotržištu.
  • Notepad – spremajte i čuvajte svoje bilješke na jednom mjestu.

Pin It on Pinterest

Share This