Politika privatnosti

FIMA PLUS D.O.O.
UVJETI ZAŠTITE PRIVATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Ovi „Uvjeti zaštite privatnosti „ odnose se samo na one osobne podatke koje FIMA Plus d.o.o. OIB 32355892870 ( dalje: FIMA ). prikuplja i obrađuje u svezi s transakcijama kriptovalutom.

Voditelj obrade podataka je FIMA Plus d.o.o., Ulica Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, OIB 32355892870

Službenik za zaštitu podataka je Filip Horvat, [email protected], mob 385 91 956 82 31.

Pri zaštiti osobnih podataka FIMA se pridržava Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( dalje: Uredba ).

PRIKUPLJANJE PODATAKA I PRISTUP PODACIMA

Podatci koje FIMA prikuplja kad se radi o prodaji ili kupnji ili mijenjanju su podaci navedeni u “Općim uvjetima poslovanja FIMA Plus kripto mjenjačnice”. FIMA može podijeliti osobne podatke Korisnika:

 • s trećim osobama za koje je Korisnik izričito tražio i/ili dao dopuštenje da im se omogući uvid u pojedine ili sve kategorije osobnih podataka Korisnika koje se nalaze u identitetskom profilu Korisnika unutar njegovog korisničkog računa, a u okviru pružanja Usluge i isključivo u onoj mjeri kojoj to odredi Korisnik (točno određena treća osoba za točno određen pravni odnos i točno određena kategorija osobnih podataka ;
 • s pravnim osobama koje pružaju usluge FIMA-i kako bi joj omogućile upravljanje Uslugom i komunikaciju s Korisnicima. Navedene pravne osobe su ovlaštene koristiti osobne podatke kao izvršitelji obrade i samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga, dok se njihova odgovornost za zaštitu osobnih podataka utvrđuje putem posebnog sporazuma zaključenog s FIMA-om;
 • s regulatornim tijelima ili drugim državnim tijelima koja zahtijevaju izvještavanje o aktivnostima obrade osobnih podataka u određenim okolnostima. To posebno uključuje razmjenu podataka s drugim pravnim osobama i organizacijama u svrhu zaštite od prijevara i smanjenja kreditnog rizika i kada je otkrivanje potrebno radi zaštite prava FIMA -e, sigurnosti Korisnika ili sigurnosti drugih ili istrage prijevara;
 • s bilo kojom trećom osobom temeljem sporazuma s Korisnikom, a u kom slučaju će FIMA zabilježiti u pisanom obliku takav sporazum koji mora sadržavati svrhu, učestalost i trajanje razmjene podataka, te će isti čuvati u skladu s politikom zadržavanja podataka.

Kad FIMA dijeli osobne podatke Korisnika s trećim osobama temeljem zahtjeva/dopuštenja Korisnika, nakon što se podaci dostave od Korisnika određenim trećim osobama, navedene treće osobe postaju samostalno i neovisno odgovorni za daljnju obradu i vođenje evidencije o osobnim podacima Korisnika u svojstvu neovisnog voditelja obrade, a u skladu s njihovim pravilima privatnosti.

PRAVA KORISNIKA

Osobni podaci Korisnika moraju biti točni i aktualni pa je u interesu Korisnika da FIMA-u na vrijeme obavijeste o eventualnim promjenama.

Korisnik ima pravo:

 • pristupa svojim podacima
  zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, te pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • brisanje ( pravo na zaborav ) od FIME ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a FIMA ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade,
 • na ograničenje obrade u pojedinim situacijama
 • na prenosivost. Korisnik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio FIMI u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane FIME, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;
 • na prigovor. Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista ne temelji na legitimnim razlozima FIME (uključujući i profiliranje) radi izvršenja ugovora koji ima sklopljen s korisnikom.
 • usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) .

Prava se ostvaruju u kontaktu s službenikom za zaštitu podataka s rokom očitovanja od trideset dana a u izuzetnim slučajevima u roku od šezdeset dana.

ČUVANJE PODATAKA

FIMA će brisati osobne podatke za čije čuvanje više ne postoje pravni ili stvarni razlozi U slučaju korištenja podataka po privoli, postupamo po trenutnom status iste.

SIGURNOST

U pogledu sigurnosti osobnih podataka, FIMA slijedi općeprihvaćene industrijske standarde kako bi zaštitila osobne podatke koji su joj dostavljeni, kako tijekom prijenosa, tako i nakon što ih dobije. Valja imati na umu da nijedna metoda prijenosa putem Interneta ili elektronička pohrana nisu 100% sigurne. Stoga FIMA ne može jamčiti apsolutnu sigurnost.

MIJENJANJE UVJETA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

FIMA je ovlaštena mijenjati ove „Uvjete zaštite privatnosti„ bilo zbog promjena u svojoj Usluzi bilo po zahtjevu regulatornih tijela. Sve promjene objaviti će se na FIMA-inoj web stranici.