Kineski sudovi koriste blockchain elektronički pečat kako bi osigurali ovršenu imovinu

                                                                                                                                                                                                      Foto: Unsplash

Nekoliko sudova u Kini navodno je počelo primjenjivati elektronički pečat koji koristi blockchain tehnologiju za nadzor i osiguranje zapečaćenih posjeda.

Elektronički pečati koji koriste blockchain pomažu u video-nadzoru nekretnine. Ako se imovina ošteti, elektronički će pečat upaliti nadzornu kameru i na mobilne telefone tužitelja i osobama zaduženim za provedbu zakona slati upozorenja.

Slika počinitelja također će biti zabilježena i poslana na relevantnu platformu. Elektronički pečat također upozorava počinitelja, automatskom glasovnom porukom, na pravne posljedice kršenja zakona.

Čini se da su elektronički pečati najnoviji slučaj upotrebe blockchaina na kineskim sudovima. Naime, oni su već prethodno koristili blockchain za rješavanje sudskih sporova, a sada su otišli korak dalje.

Kina je uložila velike napore na implementaciji blockchain tehnologije u raznim sektorima, uključujući bankarstvo i financiranje trgovine. Vlada će također osnovati poseban fond koji će ulagati u blockchain projekte, a blockchain poduzeća podržati da postanu javno listana poduzeća na burzama.

Posjetite Mjenjačnicu kriptovaluta

  • brza i izravna konverzija kriptovaluta za fiat valute i obrnuto
  • jednostavna i kvalitetna usluga prema standardima FIMA brenda
  • povjerenje temeljeno na dugogodišnjem iskustvu i rezultatima