Ledger Nano S wallet

Ledger Nano S wallet

1. Kako biste bili u mogućnosti ući u Wallet, potrebno je instalirati aplikaciju Ledger Live sa službene stranice https://www.ledger.com/pages/ledger-live

2. Instalirajte aplikaciju te kada je otvorite pojaviti će se prozor prikazan na slici ispod. Ukoliko prvi puta koristite tek kupljeni Ledger Nano S, kliknite na „Initialize a new Ledger device“

3. Izaberite Ledger Nano S i pritisnite “Continue”

4. Spojite Ledger na računalo pomoću USB kabla. Kada se upali, na Ledgeru će se prikazati pozdravna poruka i upute kako upravljati njime. U aplikaciji Ledger Live svi koraci za postavljanje uređaja kronološki su napisani te ih uz FIMA Plus vodič također možete slijediti. Slike postavljanja Ledger uređaja i Ledger Live aplikacije paralelno će biti prikazane kroz FIMA Plus vodič.

Na Ledger uređaju najprije pritisnite obje tipke istovremeno za početak postavljanje uređaja.

5. Zatim pritisnite desnu tipku Ledger uređaja kako bi podesili „novog“ korisnika.

6. Postavite PIN koji sadržava 4 do 8 brojeva pritiščući lijevu tipku za padajući niz, dok desnu tipku za rastući niz brojeva. Potvrda odabranog broja radi se istovremenim pritiskom obje tipke.

Nakon upisa PIN-a uređaj će vas još jedanput zatražiti potvrdu ponovnim upisom cijelog PIN-a.

7. U sljedećem koraku potrebno je zapisati 24 riječi koje će Ledger generirati, a koje će služiti za oporavak (recovery phrase) računa (VRLO VAŽAN KORAK!).

8. Nakon toga ćete morati potvrditi vaš recovery phrase. Ledger će ponuditi znamenku, a vi ćete morati upisati riječ koja se nalazi pod tom znamenkom, npr. ako je ponuđena znamenka 9, morat ćete potvrditi ponuđenu riječi na Ledgeru koji odgovara vašoj 9. riječi koju ste zapisali.

9. U ovom koraku na Ledger Live aplikaciji potrebno je samo provjeriti jesu li svi koraci do sada pravilno odrađeni te je li vaš Ledger Nano S uređaj autentičan.

10. Ukoliko želite, u ovom koraku postavite lozinku za ulazak u Ledger Live aplikaciju na računalu. (Nije obavezno, ali dodatna razina zaštite uvijek je preporučljiva)

11. Na vama je da odlučite želite li slati anonimne podatke koji će pomoći kompaniji u daljnjem razvitku Ledger usluga te nakon ovog koraka Ledger Live aplikacija će biti spremna za korištenje.

12. Kada otvorite Ledger Live aplikaciju, otvoriti će se ekran prikazan na slici ispod. Za svaku kriptovalutu koju želite pohraniti na Ledger Nano S uređaj potrebno je najprije instalirati aplikaciju za tu istu kriptovalutu na uređaj (postoji mogućnost da su aplikacije za kriptovalute poput bitcoina i ethera već predinstalirane na uređaj te ukoliko probate instalirati njihove aplikacije, zaprimiti će te notifikaciju o navedenome).

Pritisnite na polje „Open Manager“.

13. Ukoliko je uređaj spojen na računalo i otključan, potrebno je samo dozvoliti pristup aplikaciji tako što pritisnite desnu tipku na uređaju.

14. Sada odaberite instalaciju aplikacije za kriptovaluta koju namjeravate pohraniti na Ledger uređaju te pričekajte da instalacija završi.

15. Uređaj je sada spreman za dodavanja korisničkih kripto računa. Pritisnite plus (+) na lijevoj polovici ekrana kako bi dodali novi račun. Odaberite kriptovalutu za koju namjeravate dodati račun, kao što je to prikazano na slici ispod.

16. Ukoliko je uređaj spojen na računalo i otključan, potrebno je otvoriti aplikaciju na Ledger uređaju istovremenim pritiskom obje tipke na ikonu kriptovalute. Nakon toga pritisnite “Continue”.

17. Pridodajte željeni naziv (u našem slučaju to je Ethereum 1) stvorenom računom te pritisnite „Add account“

18. Sada kad je kreiran račun, moguće je primati i spremati kriptovalutu (u prikazanom slučaju na slikama kriptovalutu ether (ETH)).

Za primanje kriptovalute pritisnite „Receive“ i odaberite račun za navedenu kriptovalutu (Ehereum u našem slučaju). Pritisnite “Continue”.

19. Ukoliko je uređaj spojen na računalo i otključan, potrebno je otvoriti aplikaciju na Ledger uređaju istovremenim pritiskom fizičkih tipki na ikonu kriptovalute (jednako kao i koraku 14). Pritisnite “Continue”.

20. Nakon provjere ispravnosti adrese, odnosno provjere poklapa li se prikazana adresa na Ledger Live aplikaciji i Ledger Nano S uređaju, sve je spremno za primanje kriptovalute. Ukoliko se adrese poklapaju, na Ledger uređaju potvrdite pritiskom na desnu tipku. (Napomena: pripazite da uvijek šaljete kriptovalutu na adresu koja ja predviđena za tu kriptovalutu, npr. na bitcoin adresu šaljite samo bitcoin)

21. Za slanje kriptovalute pritisnite „Send“ i odaberite račun za kriptovalutu koju želite poslati (Ehereum 1 u našem slučaju).

U polje „Recipient address“ kopirajte adresu na koju želite poslati odabranu kriptovalutu. Upišite količinu kriptovalute koju želite poslati u polje „Amount“. Polje „Network fee“ mijenjajte ovisno o željenoj brzini transakcije (veća provizija = brža transakcija). Automatski ponuđena vrijednost „transaction fee“ je zadovoljavajuća za brzinu velike većine transakcija.

22. Ukoliko je uređaj spojen na računalo i otključan, potrebno je otvoriti aplikaciju na Ledger uređaju istovremenim pritiskom fizičkih tipki na ikonu kriptovalute (jednako kao i koraku 16).

Zatim pritisnite “Continue”.

23. Provjerite ispravnost unesenih parametara te ukoliko je sve ispravno, pritisnite desnu tipku na Ledger Nano S uređaju za potvrdu. Transakcija kriptovalute je započeta te uskoro bi se trebao vidjeti depozit na adresu na koju je kriptovaluta poslana. Brzina transakcije zavisi do kriptovalute koju šaljete. (Napomena: pripazite da uvijek šaljete kriptovalutu na adresu koja ja predviđena za tu kriptovalutu, npr. na bitcoin adresu šaljite samo bitcoin)