Enjin wallet

1. Preuzmite Enjin Crypto Wallet s Google Play Storea ili iOS Appstorea na svoj mobilni uređaj. Nakon što otvorite aplikaciju, ponudit će Vam se opcije da, ukoliko već imate otvoreni novčanik, kliknete ”Import Wallet” ili ako želite kreirati novi, kliknete na ”Create Wallet”.

2. Kliknite ”I AGREE” ako se slažete s uvjetima korištenja aplikacije.

3. U sljedećem koraku, upišite lozinku koja sadržava minimalno 8 znamenaka, uključujući barem jednu brojku. Nakon što ste upisali lozinku, u donjem desnom kutu kliknite ”Next Step” i ponovno upišite lozinku kako biste je potvrdili te kliknite ”Next Step”. (U ovom koraku aplikacija nije dozvoljavala slikanje ekrana)

4. Odaberite kriptovalute koje želite pohraniti na novčanik te kliknite ”Create Wallet”. Također možete kasnije dodati još kriptovaluta u novčanik.

5. Vaš račun je izrađen. Kliknite ”Backup” kako biste se osigurali od gubitka sredstava. Upišite ponovno lozinku, zapišite 12 riječi koje će se automatski generirati te ih ponovno nekoliko upišite kada će se to od Vas tražiti za provjeru.

6. U aplikaciji je zadano da se Vaš cjelokupan iznos kriptovaluta preračunava u GBP, ako želite to promijeniti kliknite u lijevom kutu na 3 crtice, zatim u novom izborniku kliknite ”Settings” te ”Currency” i izaberite valutu po Vašem izboru.

7. U našem primjeru za transakcije ćemo korisiti ether (ETH) kriptovalutu. Ukoliko želite primiti ETH, kliknite na ETH i zatim kliknite ”Receive”.

8. Kako biste primili ETH, kopirajte pošiljatelju svoju ETH adresu klikom na ”COPY ADDRESS” ili tako da pošiljatelj skenira Vaš QR kod.

9. Transakcije za svaku kriptovalutu možete pratiti kao što se na slici vidi za ETH. Za slanje ETH kliknite ”Send”.

10. U prvo polje upišite primateljevu adresu ili kliknite ”PASTE” da je zalijepite. Također možete i pritiskom na ikonicu u gornjem desnom kutu skenirati primateljev QR kod. U drugo polje upišite iznos ETH-a koji želite poslati ili kliknite na ”ALL” ako želite poslati cijeli iznos. U polju ”Sending Fee” možete odrediti visinu naknade transakcije (rudarenja). Ukoliko povećavate visinu naknade, transakcija će se proporcionalno brže izvršiti i suprotno. Nakon što popunite formu slanja, kliknite ”Next Step”, provjerite podatke i potvrdite slanje pritiskom na ”Send Now” i upisom lozinke.

11. U početku će status transakcije biti ispisan kao ”Pending”, dok ju blockchain ne potvrdi, a nakon toga će se ispisati datum i dio adrese na koju ste poslali ETH.