Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala https://fimaplus.com u vlasništvu tvrtke FIMA PLUS d.o.o. Korištenjem bilo kojeg dijela portala https://fimaplus.com i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane FIMA PLUS d.o.o. bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada ili je ustupljeno FIMI PLUS d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. FIMA PLUS d.o.o. posjeduje i autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo FIMA PLUS d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja FIMA PLUS d.o.o..

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Kontrola i sigurnost podataka

Zbog sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice FIMA PLUS d.o.o. koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju FIMA PLUS d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih FIMA PLUS d.o.o. ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar https://fimaplus.com stranica i u određeno vrijeme, FIMA PLUS d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti https://fimaplus.com stranica i FIMA PLUS d.o.o. ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivim materijalima .

Svi naši klijenti mogu u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na [email protected].

Slanje poruka elektronskom poštom (e-mailom)

Slanjem poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće utvrditi Vaš identitet može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. FIMA PLUS d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su informativnog karaktera, a FIMA PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na neki link, sa stranica FIMA PLUS d.o.o. to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Informacije

Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije koje FIMA PLUS d.o.o. objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

Informacije na predmetnim internet stranicama se ne smiju shvatiti kao poziv na kupnju ili prodaju, te biti temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. FIMA PLUS d.o.o. ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. FIMA PLUS d.o.o zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na https://fimaplus.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. FIMA PLUS d.o.o. se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. FIMA PLUS d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

Mjerodavno pravo

Pristupom i korištenjem ovih internet stranica prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe web stranica FIMA PLUS d.o.o. ili u vezi s njima isključivo su nadležni Hrvatski sudovi.

FIMA PLUS d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

FIMA PLUS d.o.o. – PRICE LIST

Cryptocurrency conversion to fiat currency and vice versa

Exchange fee is 3% and is calculated as a price difference between the price we offer for certain cryptocurrency compared to the price on Cryptocompare.com.

If you are interested in buying or selling cryptocurrencies, which are not available on our Exchange, please contact us directly via live chate-mail or by telephone.

The limits:

Minimum purchase amount – 50,00 HRK
Maximum purchase amount:
a) without registration – 3,000.00 HRK
b) with registration – 20,000.00 HRK
c) for purchases above 20,0000.00 HRK – please contact us directly via live chate-mail or by telephone.

More information about buying and selling cryptocurrencies can be found in Frequently asked questions.

Cryptocurrency storage

The custody fee is 1.2% annually and is calculated from the total value of received cryptocurrency.  We offer cryptocurrency storage service via Ledger Nano S hardware wallet, which is considered one of the safest digital wallets for storing cryptocurrencies.

CRYPTOCURRENCY STORAGE CONTRACT, which lasts one year is signed and the client receives his public wallet address to track the status of his account at any time. In case of contract termination before the expiry date, the client is charged with additional fee of 0.5%.

The client can buy and send cryptocurrencies to his wallet, however, client is unable to witdraw them from the wallet. FIMA Plus retains account information and stores them safely taking full responsibility over the potential risks. The minimum value of cryptocurrency that the client can store for the first time is equivalent to 5,000.00 HRK or 700.00 EUR on the day of receipt. The conversion rate is taken from the FIMA Plus Exchange.

Advantages of registration:

  • Buy and sell larger amounts of cryptocurrencies via Exchange
  • ICO Analysis – analysis of current ICO projects
  • Weekly Recap – weekly summary of the most important news on cryptocurrency market
  • Notepad – save and keep all your notes in one place

Pin It on Pinterest

Share This